การใช้คำนาม เอกพจน์ พหูพจน์ และการใช้คำบอกจำนวน

การเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์ เป็น พหูพจน์ มีหลายหลักเกณฑ์ดังนี้ เอกพจน์ พหูพจน์ นามเอกพนจน์ที่ลงท้ายด้วย s,ss,ch,x,z buses ตัวท้ายเป็น y แต่ก่อนตัวท้ายไม่ใช่สระ เช่น baby babies ตัวท้ายเป็น y แต่ก่อนตัวท้ายเป็นสระ เช่น boy boys ลงท้ายด้วย o บางคำเช่น hero heroes ลงท้ายด้วย f/fe เช่น life, leaf lives, leaves   each, every ใช้เหมือนกันคล้ายๆกัน เป็น เอกพจน์ เพราะเจาะจงไปทีละคน all เป็น พหูพจน์ no เป็น พหูพจน์ none of the เป็น พหูพจน์   การใช้คำบอกจำนวน Quantify a…

การใช้ If cause และ Comparison

If cause แบ่งย่อยได้ 3 แบบ ประโยคแบบจริงเสมอ เช่น  If It rain, you get wet. เป็นไปได้ทั้งปัจจุบัน อนาคต เช่น If I have enough time, I will do own business. เป็นไปได้ปัจจุบัน เช่น If I were you, I would give up.   Comparison คือการเปรียบเทียบ แบ่งเป็น 3 แบบ เปรียบแบบพอๆกัน ” สิ่งแรก + is/am/are + as adjective as + สิ่งของ “ เปรียบแบบขั้นกว่า…

การสร้างประโยค passive voice

Passive voice คือการสร้างประโยคแบบถูกกระทำนั่นเอง เช่น เราพูดว่า โทนี่วาดรูป ถูกเปลี่ยนเป็น รูปถูกวาดโดยโทนนี่ วิธีการเปลี่ยนโดยการ ใส่ V.be + V.3 และอาจกำหนดจาก Tense เช่น Tony draws a picture. –> Picture is drawn by Tony. แปลว่ารูปถูกวาดโดยโทนนี่ เป็นแปลงจาก present simple tense ดังนั้นอาจเป็นการพูดแบบลอยๆ Tony is drawing picture. –> Picture is being drawn by Tony. แปลว่ารูปกำลังถูกวาด แปลงจาก present continuous tense Tony has draw picture. –> Picture has…

การเปลี่ยนประโยคบอกเล่นเป็น ประโยคคำถาม Yes/No Question และการสร้างประโยคปฏิเสธ

การทำบอกเล่าเป็นคำถาม Yes No ถ้าในประโยคบอกเล่า Verb to be เป็น Verb แท้ –> ให้กลับ Verb ไว้ต้นประโยคเลย เช่น บอกเล่า – You are hungry. เปลี่ยนเป็นถาม – Are you hungry? ถ้าในประโยคบอกเล่า มีทั้ง Verb ช่วย และ Verb แท้ –> ให้เอา Verb ช่วยขึ้นต้นประโยค บอกเล่า – You are going to … เปลี่ยนเป็นถาม – Are you going to …? ถ้าในประโยคบอกเล่ามีแต่ Verb แท้ ที่ไม่ได้เป็น Verb…

การใช้คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ (Conjection)

ใครที่ภาษาอังกฤษงูๆปลาๆเหมือนผม เวลาจะเชื่อมคำอะไรก็มักจะเอาคำใกล้ตัว “but”, “if”, “or” พยายามดัดแปลประโยคเพื่อให้เข้าใจความหมาย… ก็เอาตัวรอดแบบบ้านๆไปได้ แต่จริงๆมีคำเชื่อมมากมายที่น่าใช้ดังนี้ครับ or else แปลว่า หรือว่าจะ วิธีใช้ “Fight it, or else lose it” otherwise แปลว่า ไม่เช่นนั้น, ไม่งั้น วิธีใช้ “Today ‘s holiday.Otherwise he’s at work” unless แปลว่า เว้นเสียแต่ว่า วิธีใช้ “You will not pass unless you get score more than 80″ <– คล้ายกับใช้ if   คำว่า “ดังนั้น” จะมีคำคล้ายกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกันคือ so แปลว่า…

สอนสร้างเว็บ Animation ทางเลือก(CSS3 หรือ jQuery)

ในชั่วโมงสุดท้ายของคอสเรียนสร้างเว็บ HTML CSS สมรศรีรู้สึกตัวเองมีวิชากล้าแกร่ง บัดนี้หล่อนพร้อมที่จะออกลุยยุทธจักร นักสร้างเว็บแล้ว เธอจึงท่องไปในโลกอินเตอร์เน็ต ดูเว็บต่างๆของชาวโลก แต่แล้ว เธอก็ต้องหยุด… แม่เจ้า!!! แต่ละเว็บทำไมมัน Animation อลังการงานสร้างขนาดนี้ สมรไม่เคยรู้เลยว่าเค้าจะทำเว็บกันได้สุดยอดขนาดนี้ ใช่แล้วครับ สมรศรี โลกนี้ไม่มีสิ่งใดดีที่สุด มีแต่ดีกว่า ไม่เว้นไม่แต่โลกของการสร้างเว็บ คอร์สเรียนเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML CSS นั้นน้องสมรได้เรียนพื้นฐานวิธีสร้างเว็บ ได้รู้โครงสร้าง ประกอบหน้าเว็บได้สวยงาม เท่านี้ก็เพียงพอต่อการทำเว็บออกสู่สายตาประชาชนแล้ว แต่ถ้าน้องสมรศรีต้องการความเร้าใจแล้วล่ะก็  ผมก็ขอเสนอการทำเว็บ Animation …แต่ก่อนคิดจะเริ่มทำผมก็ขออธิบายทำความเข้าใจกันสักนิด สูดหายใจลึกๆ … ต่อจากนี้คือประวัติศาสตร์ เริ่ม… ช่วงสมัยที่ Flash รุ่งเรื่อง ทุกเว็บต่างตกแต่ง Animation effect กันด้วยโปแกรม Adobe Flash ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนามาช้านาน จึงทำให้ผู้ใช้งานทำ Animate นั้นเป็นเรื่องง่าย ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโปรแกรมมิ่งมากนัก แต่เมื่อวันที่บร๊ะเจ้าจ๊อป (Steve Jobs)  มาพร้อมอาวุธคู่กาย(iPhone iPad iPod) ได้ลั่นว่าจาไว้ว่า “อาวุธของข้าไม่ Support…

ปลั๊กสามตา คือ power strips

วันนี้เกิดมีพนักงานใหม่ขึ้นมา แต่คอมพ์เค้าดันอยู่ไกลเสียบปลั๊กไม่ถึง ก็นึกคำศัพท์เกียวกับปลั๊กไฟไม่ออก เลยมาลองหาใน Google  ดู มีหลายคำที่ใช้ได้ครับ

เช่น power strips, cable extension, surge protector อันไหนจำง่ายๆ ก็ลองจำไปสักอันครับ