ภาพแสดงลำดับชั้น

เข้าใจโครงสร้าง Google Analytic แล้วจะใช้งานได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด

ครั้งที่ผมเริ่มใช้งาน Google Analytic ครั้งแรก ผมก็ต้องพบกับความสับสนกับโครงสร้าง(hierarchical) Account ของมันมาก “ทำไมมันมีลำดับชั้นอะไรนักนักหนา ทำไมไม่ทำชั้นเดียวไปเลยดูง่ายดี ไม่ซับซ้อน” แต่พอได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาจริงๆจังๆ จึงรู้ว่ามันดีต่อการบริหาร ในธุรกิจใหญ่ๆนั่นเอง ใครที่ยังไม่เคยเห็นลำดับขั้นจอง Google Analytic ก็ลองดูภาพด้านล่างครับว่างงแค่ไหน   เมื่อดูภาพจาก Google Analytic แล้ว เราจะมาทำแผนภาพแต่ละชั้นให้เข้าใจกันง่ายๆ โดยมีหลักการว่า แต่ละ Account มีได้หลาย Property แต่ละ property มีได้หลาย View   แล้วแต่ละชั้นมีความหมายอย่างไร? Account คือ ชั้นแรดสุดเลย แต่ละ Account จะหมายถึงการที่เราแยก Business ต่างๆของเรา เช่น เรามีธุรกิจขายเครื่องมือช่างก็แยก 1 account และธุรกิจรับสร้างบ้านก็แยกออกมาอีก 1 account   Property คือ ช่องทางจต่างๆของธุรกิจนั้น เช่น ธุรกิจขายเครื่องมือข่างมีหลายเว็บไซต์,…