ทดลองเรียน Adobe Animate CC (Basic)

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการทำ HTML5 Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC โดยที่ไม่ต้องเขียนโค๊ดใดๆ สามารถทดลองเรียน 4 บท 6 คลิปได้ที่นี่ บทที่ 1 : Introduction ความสามารถของโปรแกรม Adobe Animate CC Platform ที่โปรแกรมสามารถ Public ออกไปใช้ได้ สิ่งที่จะได้เรียนในคอร์สนี้ บทที่ 2 : Config stage รู้จักประเภทของไฟล์ที่ต้องการสร้าง การกำหนดขนาดพื้นที่ทำงาน เปลี่ยนสีพื้น บทที่ 3 : Create 3.1 : การ Import ภาพ และจัดเรียงเลเยอร์ 3.2 : การ Import โดยใช้ไฟล์ PSD บทที่ 4 : Animation 4.1…